JA
visuel-formidling_web.gif

Rådgivning // Counseling

Råd|giv|ning sb, -en, -er, -erne [ˈʁʌðˌgiwˀneŋ]
Give professionel eller faglig vejledning

rådgivning_web.gif