JA studio
NHN_web.png

Nyt Hospital Nordsjælland // New North Zealand Hospital

Nyt Hospital Nordsjælland er er et af de seks supersygehuse, der bygges i Danmark i årene 2012–2022. Visionen er at skabe et patienternes hospital, der er bygget op om den såkaldte helende arkitektur. Nyt Hospital Nordsjælland kommer til at rumme 20 kliniske funktioner og dække flere end 325.000 borgere. Byggeriet koster ca. 4,4 mia. kr. 

Kigge Hvid rådgiver Nyt Hospital Nordsjællands ledelse om innovation og organisationsforandring via hospitalets ’Ekspertudvalget for Innovation’ og ’Styregruppe for Livskraft’. 

 –

New North Zealand Hospital is one of the six major hospitals built in Denmark in the years 2012-2022. The vision for the hospital is to create a patient's hospital that is built up on the so-called healing architecture. New North Zealand Hospital will host 20 clinical functions and cover more than 325,000 citizens. Construction cost approx. DKK 4.4 billion.

Kigge Hvid advises New North Zealand Hospital’s leadership on innovation and organizational change via the hospital's “Expert Committee on Innovation" and "Steering Committee for Livskraft".

 

NHN.png