JA studio
naturreservater.gif

Naturreservater // Nature Reserves

Værket repræsenterer den mulige fremtid for naturen, når den rigtige natur er forsvundet. Hver akrylboks repræsenterer floraen fra et land, som f.eks. Korea, Australien, USA, Japan, Frankrig, Skotland og Grønland. Materialerne er blomster og planter, der er malede og lakerede samt kombineret med silkeblomster.

The art piece represents the possible future for nature when the real nature has disappeared. Each acrylic box represents the flora of a country, such as Korea, Australia, USA, Japan, France, Scotland and Greenland. The materials are flowers and plants that are painted and varnished and combined with silk flowers.

naturreservater_2.png
naturreservater_1.png