JA studio
danish-cord_web.png

Danish Cord – The Paper Cord of Danish Design

De har navne som kinesisk, påfugl, CH44, PP201, shaker og kirke. Det er stole. Berømte stole af berømte danske arkitekter. Stolene er mellem 50 og 80 år gamle – og de ser stadig fantastiske ud. Stolene er raffinerede og elegante og sæderne er flettet af papirrebet Danish Cord, der laves af Randers Reb.

Danish Cord havde uudnyttet potentiale for øget omsætning.

Derfor undersøgte vi markedets kendskabsgrad og opfattelse; vi identificerede markeder med udviklingspotentiale og udarbejdede et katalog over nye anvendelsesmuligheder. Desuden lavede vi grafisk profil, website, instagramprofil samt en rondel til Danish Cord rullen.

Gå til Danish Cords hjemmeside
Randers Reb – Danish CordThey have names like Chinese, Peacock, CH44, PP201, Shaker and Church. They are chairs. Famous chairs by famous Danish architects. The chairs are between 50 and 80 years old – and they are still amazing. The chairs are refined and elegant and the seats are braided by the paper cord Danish Cord, produced by Randers Reb.

Danish Cord had untapped potential for increased revenue.
Therefore, we examined the market's degree of knowledge and its perception. We identified markets with development potential and prepared a catalog of innovative applications. And we designed the new graphic profile, created the website, instagram profile and developed a roundel for the Danish Cord coil.

Go to the website here
Randers Reb – Danish Cord

danish-cord-web.png
danish-cord-web2.png
danish-cord-web3.png
danish-cord-web4.png